Povinné ručení


Asistenční služba

na území ČR v případě havárie:

Lze sjednat připojištění  za 96 Kč /rok - kde v případě poruchy na území ČR platí rozsah uvedený výše a navíc příjezd a odjezd mechanika(bez omezení vzdálenosti) a jeho práce 45 min.

 

v zahraničí pro případ poruchy i havárie:

 

 

Živelní pojištění

vztahuje se napoškozenínebo zničení pojištěného vozidla:

Dodatková pojištění

Pojištění čelního skla

Sjednává se bez spoluúčasti.

Pojistná částka             Pojistné/rok

 

Úrazové pojištění

Pojištění se uzavírá pro nejmenované osoby dopravované motorovým vozidlem, navšechna sedadla vozidla (max. 9)

Limity plnění:

Pojistné:  5 sedadel  6 sed.       7 sed.      8 sed.       9 sed.

                 325Kč       648Kč     756Kč      864Kč      972Kč

 

Pojištění právní ochrany