Životní pojištění


Universální životní pojištění PERSPEKTIVA

Universální životní pojištění Perspektiva je variabilní produkt, který nabízí kombinaci zhodnocení vložených investic a pojistné ochrany pro celou rodinu. Investování je možné do garantovaného fondu ( garantovaný výnos min.  2,4 %) nebo do 6 investičních fondů, včetně realokačního programu.

Perspektiva může sloužit jako dětské pojištění. Stačí uvést částku, kterou chce klient investovat pro svoje děti a zvolit termín výplaty.

Variabilita pojištění:

 

Zajištění důchodu HARMONIE

Kapitálové pojištění Harmonie je pojištění, ve kterém si může klient vybrat ze 3 programů:

Místo jednorázového plnění lze zvolit výplatu ve formě důchodu po dobu 5,10 nebo 20 let

Garantované zhodnocení ve výši 2,4%.

Možnosti připojištění:

Věrnostní prémie 5% z pojistné částky pro případ dožití!

Možnost měnit varianty pojištění, zvýšení - snížení pojistné částky, zrušení nebo sjednání doplňkových pojištění.

Zdravotní stav se nezkoumá při variantě Renta

 

Komplexní rizikové pojištění RUBIKON

Komplexní pojištění Rubikon zabezpečí rodinu, kdyby se s klientem cokoli stalo. Pojištění se sjednává i na dobu 1 roku. Lze jej použít pro krytí jistiny hypotéky.

 

Rizika, která lze pojistit:

RUBIKON Vám umožní kdykoliv během pojištění provádět tyto změny:

Podmínky pojištění

 

Úrazové pojištění

limity pojistných částek jsou vázány na pojistnou částku pro případ smrti dle následujícího:

smrt následkem úrazu (SU)min. 20 000Kč - a násobky 10 000

Trvalé následky úrazu (TN) a trvalé následky s progresivním plněním(TN4)   -3x SU max. 1 500 000Kč

Tělesné poškození (TP) min.5 000Kč -  1/4 SU max. 200 000Kč

Pracovní neschopnost v důsledku úrazu min. 50Kč  - 1/1000 x SU max 800Kč

Pobyt v nemocnici v důsledku úrazu min. 50 Kč - 1/1000 x SU max 800Kč

 

limity pojistných částek jsou vázány na pojistnou částku pro případ smrti dle následujícího:

Trvalé následky úrazu (TN) a trvalé následky s progresivním plněním(TN4)   20 000-500 000Kč

Tělesné poškození (TP)  5 000 -100 000 Kč   - 1/2 TN

Pobyt v nemocnici v důsledku úrazu min. 50 Kč 100 Kč - 1/ 2000 x TN

 

Zvýhodněná cena úrazového pojištění ke smlouvě na povinné ručení - 777 Kč na rok

limity

pro případ smrti následkem úrazu - 100 000Kč

pro případ trvalách následků - 200 000Kč

pro případ tělesného poškození 25 000 Kč